Czytasz
Na koncercie wiolonczelowym w Parku Herberta w Augustowie – wiersz Józefy Drozdowskiej – z przekładem na język angielski Agnieszki Kleczkowskiej

Na koncercie wiolonczelowym w Parku Herberta w Augustowie – wiersz Józefy Drozdowskiej – z przekładem na język angielski Agnieszki Kleczkowskiej

Na koncercie wiolonczelowym
w Parku Herberta w Augustowie*

 

Roztańczyły się starowinki sosny
chmury pod lipcowym niebem niczym
ogromne białe motyle tylko patrzeć
jak zawiążą się w kokardy
na rozwianych włosach wiolonczelistek
Ptaki zamilkły w budkach
czasem słychać jak bardziej rezolutne
postukują w deski u ich wylotów
A mnie zapatrzonej i zasłuchanej
w oczach tańczą zwrotki wierszy Poety
który tu niegdyś wieczorami śnił
widoki holenderskie z Delft z wiolą
da gamba opartą o ścianę salonu
z kimś grającym na wirginale
bądź klawesynie i porzuconą na podłodze
wiolonczelą z cichym błaganiem o ręce
Patrząc na rzekę Schie idzie w myślach
z Janem Vermeerem ciemną uliczką
by podpatrzeć kobietę ważącą perły
W parku instrumenty wciąż tańczą w rytm
walców i menuetów a smyczki wyrywając się
z rąk młodzieńców i dziewcząt
fruną wraz z dźwiękami nad Jezioro Białe
Widzę siedzącego Poetę moczącego w nim nogi
upał niemożebny więc nic mnie nie dziwi
chętnie bym się przysiadła ale nie mam odwagi
Wiatr lipowiecki śpiewa z wiolonczelami
Serenadę Schuberta oklaski płoszą trzmiele
i pszczołę augustowską zwabioną muzyką
To już koniec koncertu ale nie koniec marzeń

* Wspominając koncert pt. „Roztańczona Wiolonczela” zwieńczający XI Warsztaty Wiolonczelowe, który miał miejsce 14 lipca br. w Parku Herberta w augustowskiej dzielnicy Lipowiec.

Józefa Drozdowska

At the cello concert in Herbert Park in Augustów *

ld pine trees dancing around
clouds under the July sky like
huge white butterflies just watch
as they tie themselves into bows
on the flowing hair of cellists
Birds fell silent in their houses
now and again the bolder ones
tap on the wood at the outlets
Immersed in listening and watching
in my mind’s eye I see the dancing verses by the Poet
who once dreamed here in the evenings
Dutch views from Delft with a viola
da gamba leaning against the wall in the living room
with someone playing the virginal
or harpsichord and an abandoned cello on the floor
begging humbly for hands to play on it
Looking at the river Schie he dreams of walking
with Jan Vermeer down a dark alley
to catch a glimpse of a woman weighing pearls
In the park, instruments are still dancing to the rhythm of
waltzes and minuets and the bows break free
from the hands of young boys and girls
to fly along with the music to the Lake Białe
I see the seated Poet cooling his feet in water
The heat is unbearable so no wonder
I would love to join but I don’t dare
The Lipowiec wind sings along to Schubert’s Serenade
with the cellos, applause scares the bumblebees
and the Augustów bee lured by the music
The concert ends but the dreams don’t

 * Recalling the concert entitled  „Dancing Cello”, which took place on July 14, 2023 in Herbert Park in the Lipowiec district of Augustów. It was the closing concert of the 11th Cello Workshop organized and conducted by Dorota Bojarczuk and Marcin Zdunik, artistic director.

przekład na język angielski
Agnieszka Kleczkowska

 

fot. pixabay.com
________________________________________
Józefa Drozdowska – ur. 1954 w Jeziorkach koło Augustowa. Poetka, autorka tomików wierszy, książki prozatorskiej „Opowieści z domu pod topolą”, książek dla dzieci oraz prac dotyczących Suwalszczyzny; współredaktorka antologii poetyckich, bibliotekarka, regionalistka, animatorka życia literackiego. Debiutowała w 1978. Wiersze publikowała w czasopismach, antologiach i podręcznikach szkolnych. Należy do Związku Literatów Polskich, Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Białymstoku i Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego.

Agnieszka Kleczkowska – Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim oraz Podyplomowych Studiów Przekładu na Uniwersytecie Wrocławskim. Od wielu lat uczy języka angielskiego na Politechnice Łódzkiej. Pochodzi z Augustowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewiń do góry
Skip to content