Kontakt z redakcją strony

REDAKCJA POECI W SIECI
Jolanta Maria Dzienis – redaktor naczelna
Bożena Bednarek – sekretarz  redakcji
Dominik Sołowiej
Jan Oniszczuk
Bożenna Krzesak-Mucha
Jolanta Falkowska – redaktor techniczna

Kontakt z redakcją: poeciwsieci@gmail.com