Zgoda na publikację utworu

UWAGA AUTORZY!
Przyjmujemy oryginalne prace w wersji elektronicznej z załączonym oświadczeniem woli.
Plik zgody na publikację można pobrać, klikając → TUTAJ.