Spotkanie – wiersz Reginy Świtoń

SPOTKANIA AUTORSKIE ON-LINE

Spotkanie – wiersz Reginy Świtoń
Srebro nie Złoto po raz szósty
Znak poranka – wiersz Joanny Pisarskiej

PRZESYŁKI POETYCKIE

Spotkanie – wiersz Reginy Świtoń
Znak poranka – wiersz Joanny Pisarskiej
We mgle – sonet Reginy Świtoń

FILMY I PODKASTY

Czym jest poezja?

ŁĄCZNIK

Srebro nie Złoto po raz szósty
Środa Literacka z Wojciechem Kassem
Nobel dla poetki Louise Glück