PRZESYŁKI POETYCKIE

Mgnienie – wiersz Jolanty Marii Dzienis