tautogramy

Słowo wstępne Jolanty Marii Dzienis do tomiku wierszy Urszuli Krajewskiej Szeligowskiej „To tylko takie tam… tautogramy”

Tautogram, a co to za licho?   Wydawać by się mogło, że w dzisiejszej dobie…