Sybir

*** (słyszałam o kraju…) – wiersz Krystyny Gudel

  *** Sybirakom słyszałam o kraju gdzie wiatr ciągle wyje błagając o miłosierdzie a ziemia…