Kioto

*** (w Kioto…) – wiersz Teresy Radziewicz

  *** choć jestem w Kioto, kiedy śpiewa kukułka, tęsknię za Kioto …………….Matsuo Basho (1644-1694)…