Karol Szmuksta

Spotkanie autorskie z Janiną Osewską

Spotkanie autorskie z Janiną Osewską połączone z recitalem Karola Szmuksty Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego…