brachykolon

Śpiew dwóch serc – wiersz Urszuli Krajewskiej-Szeligowskiej

  Śpiew dwóch serc (brachykolon-sonet-akrostych)  – Śpiew dwóch serc i dusz – pieśń jak dzwon…