Betlejem

W stronę Betlejem – wiersz Joanny Pisarskiej

  W stronę Betlejem wędrowcy od świtu życia przez udrękę godzin za głosem wezwania szukamy…