Czytasz
*** (W dolinie tej rzeki…) – wiersz Józefy Drozdowskiej – z przekładem na język angielski Agnieszki Kleczkowskiej

*** (W dolinie tej rzeki…) – wiersz Józefy Drozdowskiej – z przekładem na język angielski Agnieszki Kleczkowskiej

***

 

 

W dolinie tej rzeki
stało się wszystko
co się miało stać
i jak ptak z gniazda
wyfrunęłaś z zapisem
świata w skrzydłach

I stała się ona królestwem
twej duszy po ten czas
kiedy zniżysz swój lot
nad rzeką i zagarniesz o jej toń skrzydłem
by przenieść się na drugą stronę

W dolinie tej rzeki
stałaś się dzieckiem i jak dziecko odejdziesz
nienasycona tym co się stało
wciąż szukająca odpowiedzi
na sens wylotu z gniazda

W tym to miejscu
gdzie porodziła cię matka
między skibami ziemi a krzyżem
w wąwozie nieco szerszym od strumienia
zamknie się dolina w miejscu gdzie się otwarła
i zaprawdę stanie się wszystko
co się miało stać

1985

Józefa Drozdowska

 

***

 

In the valley of the River
everything happener
that was meant to hapten
then you flew out
like a bird from the nest
with the written rekord
of the world in your wings

And so the river has become
a kingdom of your soul
till the moment when
you fly low over the water
and scoop its depth with a wing
to be transferred the other side

In the valley of the River
you became a child and you will leave as a child
with insatiable yearning for what happener
always looking for an answer
to the question about the point of leaving the nest

In the very place
where your mother gave birth to you
between furrows in the soil and the cross
In a ravine a little wider than a stream
the valley will close just where it opened up
and verily everything will hapten
that was meant to hapten

1985

przekład na język angielski
Agnieszka Kleczkowska

fot. pixabay.com
________________________________________
Józefa Drozdowska – ur. 1954 w Jeziorkach koło Augustowa. Poetka, autorka tomików wierszy, książki prozatorskiej „Opowieści z domu pod topolą”, książek dla dzieci oraz prac dotyczących Suwalszczyzny; współredaktorka antologii poetyckich, bibliotekarka, regionalistka, animatorka życia literackiego. Debiutowała w 1978. Wiersze publikowała w czasopismach, antologiach i podręcznikach szkolnych. Należy do Związku Literatów Polskich, Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Białymstoku i Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego.

Agnieszka Kleczkowska – Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim oraz Podyplomowych Studiów Przekładu na Uniwersytecie Wrocławskim. Od wielu lat uczy języka angielskiego na Politechnice Łódzkiej. Pochodzi z Augustowa.

 

 

 

 

 

 

 

Przewiń do góry
Skip to content