Czytasz
*** (Twoje rozmowy z Bogiem…) – wiersz Leonardy Szubzdy

*** (Twoje rozmowy z Bogiem…) – wiersz Leonardy Szubzdy

 

***

Twoje rozmowy z Bogiem
zastępowały rozmowy z ludźmi
których coraz mniej było w pobliżu
i rozmowy z umarłymi
których było coraz więcej
sami się przypominają
mówiłaś
wystarczy że zacznę różaniec

ich świat
stawał się Twoim światem

i modlitwy za nas
za dzieci i wnuki i dzieci wnuków

kim jest ta kobieta
pytały chore w szpitalu
kiedy dzień i noc był przy Tobie
odchodzącej
ktoś bliski

ta kobieta
to nasza Matka i Babcia
po prostu

Leonarda Szubzda

fot. pixabay.com

____________________
Leonarda Szubzda jest emerytowaną nauczycielką języka polskiego, absolwentką Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Rewalidacji Umysłowo Upośledzonych w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Pracowała jako polonistka i pełniła funkcję dyrektora w szkole średniej. Jest autorką siedmiu tomików poetyckich. Jej wiersze zostały zamieszczone w wielu almanachach i antologiach, były drukowane na łamach czasopism w kraju i za granicą, tłumaczone na języki obce (angielski, białoruski, esperanto).Pani Leonarda jest laureatką wielu konkursów literackich – uhonorowana Złotą Buławą Hetmańską (1996), Nagrodą Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury (2012). Należy do Związku Literatów Polskich oraz Stowarzyszenia Literackiego w Suwałkach. Amatorsko zajmuje się twórczością plastyczną, wykonuje collage, frottage oraz rysunki komputerowe. Od kilku lat pisze wiersze dla dzieci. Jest również właścicielką niezwykłego domu w Rozedrance Starej koło Sokółki.

 

 

Zobacz też

 

 

 

 

 

Przewiń do góry
Skip to content