żywioł

*** (dobro życia…) – wiersz Grażyny Cylwik

  *** – dobro życia to cienie tylko myśl jest prawdziwa prowadzi nad wzburzone morze…