żywa waga

mięso – wiersz Eligiusza Buczyńskiego

  mięso – na parterze tego domu ni żywego ducha został kran z wodą i…