Zuzanna Rybarczyk

Proza poezji pełna, czyli odpowiednie dać rzeczy słowo. Twórczość prozatorska Wiesława Szymańskiego

Artykuł jest referatem wygłoszonym przez autorkę podczas gali rozstrzygnięcie XIV edycji WKL „O Srebrne Pióro…