Zofia Piętka

„Z mgły jesiennej”– spotkanie z Zofią Pomian-Piętką

Przypominamy Państwu poetkę i animatorkę teatralną Zofię Pomian-Piętkę. Już nie ma Jej wśród nas, odeszła…