zlot poetów

X Międzynarodowy Zlot Poetów Rodowodu Polskiego w Wilnie

Wilno – kolebka romantyzmu polskiego europejskim miastem literatów. Pod takim hasłem odbywał się w dniach…