Zaolzie

Polacy z Zaolzia – wiersz Leonardy Szubzdy

Polacy z Zaolzia   Irenie i Janowi Pyszkom nie pamiętam kto z nich powiedział codziennie…