wzgórza

*** (wzgórza nad Bugiem…) – wiersz Ireny Słomińskiej

  *** wzgórza nad Bugiem wzgórza dzieciństwa tam goniliśmy wiatr uczyliśmy się głębi doliny i…