wojna

Wojna i pokój – wiersz Urszuli Krajewskiej-Szeligowskiej

Wojna i pokój   na stadionach świata wyklaskują wojnę miecze ostrząc bredzą o pokoju Jan…

Poezja jako świadectwo – z Krzysztofem Czyżewskim rozmawia Krzysztof Renik

„Czas wojny pozostawia wyraźny rys. Jednym z nich jest w moim przekonaniu potrzeba pisania inaczej.…

łza klauna – wiersz Krzysztofa Czyżewskiego

łza klauna   nie do zniesienia w pustą noc człowieka z pomroki upadku wznosi bezsennych…

Ocalony – wiersz Tadeusza Różewicza

Ocalony   Mam dwadzieścia cztery lata Ocalałem Prowadzony na rzeź. To są nazwy puste i…

20.03.2003, godz.20.03 – sonet Krystyny Koneckiej

20.03.2003, godz.20.03   Dziś o trzeciej trzydzieści trzy nad ranem, w czwartek z magiczną datą,…