Wojciech Więckowski

Wiersz jesienny Wojciecha Więckowskiego

Wiersz jesienny   Wśród zeschłych traw, wśród opadłych liści w jesienny wieczór przez park szliśmy…

Wzrastanie – sonet Wojciecha Więckowskiego

WZRASTANIE   Ze skrzypeczek – ćwiarteczek paluszki malutkie wysnuły prymkę prostą i ździebko skrzypiącą, ale…

POETKA – wiersz Wojciecha Więckowskiego

POETKA   Pięknie dojrzała i łakoma życia poszukuje wierszami szczęścia swego i bliźnich co i…

Pejzaż z damą – wiersz Wojciecha Więckowskiego

Pejzaż z damą   Na prostym krześle wytworna dama spod słomkowego ronda zerka dyskretnie na…

Pytanie – wiersz Wojciecha Więckowskiego

Pytanie   Tłucze się we mnie uparta tęsknota, by znaleźć azyl w kobiecych ramionach. Widzę…

Wojciecha Więckowskiego PRZYCZYNEK DO OPISU ojcowskiej troski o ciężko pracującego MŁODEGO ROLNIKA PODLASKIEGO

PRZYCZYNEK DO OPISU ojcowskiej troski o ciężko pracującego MŁODEGO ROLNIKA PODLASKIEGO Morgan morgi swoje orał…

Osiołkowi – wiersz Wojciecha Więckowskiego uczestnika Slamu Poetyckiego Białystok

OSIOŁKOWI   Orientuję Was w temacie: o  osiołku wierszyk znacie?! Trudny wybór, trudna zgoda: Chcesz…

Z BIEGIEM GODZIN – fraszki Wojciecha Więckowskiego

Z BIEGIEM GODZIN   Poranny absmak Kto pod kim dołki kopie – przysłowie powiada –…

Z biegiem miesięcy – wiersze Wojciecha Więckowskiego

Z BIEGIEM MIESIĘCY   Kulig Gdy oziębła przyjdzie pora, kiedy się nawarstwi spora różnica zdań,…

Moc niezapominajek – wiersz Wojciecha Więckowskiego

Moc niezapominajek   Przechodząc przez Jolanty polanę czarowną przekomarzałem się ze swą pamięcią rozmowną. Ona…