Wilno

Wilno w twórczości podlaskich poetów – rozmowa z prof. Markiem Kochanowskim

Czy podlaskich poetów interesuje Wilno współczesne? Dlaczego też Białystok nie przejmuje, poza działaniami naukowymi, roli…

X Międzynarodowy Zlot Poetów Rodowodu Polskiego w Wilnie

Wilno – kolebka romantyzmu polskiego europejskim miastem literatów. Pod takim hasłem odbywał się w dniach…