wilki

Canis Lupus – wiersz Leonardy Szubzdy

Canis lupus   — nie ubliżajmy wilkom porównując do nich ludzi – one zabijają wtedy…