wiersz wolny

Lato odchodzi – wiersz Reginy Świtoń

Lato odchodzi   Mija czas. Szkoda mi lata. Każdego roku piękniejsze żegna bukietami barw. Nasycam…