wiersz biały

*** (tęsknię…) – wiersz Grażyny Cylwik

  *** – tęsknię za bliskością czekam na uśmiech na nowo uczę się ciebie życie…

*** (u kresu…) – wiersz Reginy Kantarskiej-Koper

  * * * – u kresu znów wykluła się samotność tylu odeszło w zapomnienie…

*** (tańczę…) – wiersz Ireny Słomińskiej

  *** – tańczę pod rozpiętą parasolką jak pod chmurą gołębi – i to nieprawda…

*** (Płaczę nad wami…) – wiersz Józefa Zenona Budzińskiego

  *** – Płaczę Nad Wami Moi Bracia Metysi i Eskimosi Zwani dalej First Nations…

Jeden dzień w Tykocinie. Powrót – wiersz Janiny Osewskiej

Jeden dzień w Tykocinie. Powrót Tykocin, miasteczko bajeczka Agnieszka Osiecka obraz pierwszy Promienie przedpołudniowego słońca…

pleśń – wiersz Teresy Radziewicz

  pleśń – spójrz, rana się goi, brzeg zachodzi żwirem, obłożone chlebem już się zrasta…

Non omnis – wiersz Marzeny Jaworskiej

Non omnis – Nagrobek świeci się jak zakurzona płyta. Modlę się w czasie przeszłym głośno…

Zaczęło padać – wiersz Joanny Pisarskiej

  Zaczęło padać – chmury nie przyszły z zachodu kraju lecz utworzyły się nowe potężne…

ŚWIAT – wiersz Reginy Kantarskiej-Koper

  ŚWIAT – świat składa się z nieruchomego pejzażu za oknem z kołowrotu pór roku…

*** (tutaj…) – wiersz Ireny Słomińskiej

  *** – tutaj liczy się nawet puszka datę ma równo wypisaną na denku i…