wielki wybuch

Przed wybuchem – wiersz Jolanty Marii Dzienis

  Przed wybuchem – Odeszły wiersze, tak jakby ich nigdy nie było, Zabrała je ze…