Ukraina

Barwy Ukrainy – wiersz Józefy Drozdowskiej – z przekładem na język angielski Agnieszki Kleczkowskiej

Barwy Ukrainy   Niebo ty błękitne niebo rozpostrzyj się nad bolejącą Ukrainą Ziemio ty złota…

łza klauna – wiersz Krzysztofa Czyżewskiego

łza klauna   nie do zniesienia w pustą noc człowieka z pomroki upadku wznosi bezsennych…