ujutność

Ujutność – wiersz Ireny Słomińskiej

  Ujutność Ujutność* – to rosyjskie słowo zagnieździło się w polskim krajobrazie słów. Jest jak…