tomik wierszy w cieniu słów

Fraszki Kazimiera Słomińskiego  do  cytatów z  tomiku Jolanty Marii Dzienis „W cieniu słów” (2022)

FRASZKI KAZIMIERA SŁOMIŃSKIEGO  DO  CYTATÓW Z  TOMIKU JOLANTY MARII DZIENIS „W CIENIU SŁÓW” (2022)  …