Tadeusz Dudek

Tadeusz Dudek przeczytał „WIERSZE OSTATNIE” Ireny Słomińskiej

PRZECZYTAŁEM „WIERSZE OSTATNIE” IRENY SŁOMIŃSKIEJ   Są wśród nich i takie, w których ironiczny dystans…