Siena

Siena – wiersz Janiny Osewskiej

  Siena – Dotykam starych kamieni katedry Duomo. Stopniuję ich szorstkość i gładkość marmurów. Tak…