rzeka Bug

Nad Bugiem – wiersz Leonardy Szubzdy

Nad Bugiem   – uczę się ciebie rzeko wędrująca z wieczności w wieczność ze spokojem…