rozważania o życiu i śmierci

Non omnis – wiersz Marzeny Jaworskiej

Non omnis – Nagrobek świeci się jak zakurzona płyta. Modlę się w czasie przeszłym głośno…