Roman Kowalewicz

MIEDZY  NIEBEM A ZIEMIĄ – wiersz Romana Kowalewicza

MIEDZY  NIEBEM A ZIEMIĄ   dni zapisane myśli nieznane czas chwil niespełnionych i Moc co…