rezygnacja

O wygrywam – wiersz Eligiusza Buczyńskiego

  O wygrywam – przegrywałem z nią na każdym kroku w połowie drogi w czasie…