refleksje

Człek rozumny to curiosum – fraszki Kazimierza Słomińskiego

Człek rozumny to curiosum   CURIOSUM Człek rozumny to curiosum – nie wie, czemu służy…