późna jesień

Zamieszkać w tęczy – wiersz Jolanty Marii Dzienis

  Zamieszkać w tęczy I dżdżysto i mglisto ponuro i sennie Próbuję nie zasnąć z…