pokój

O pokoju – wiersz Józefy Drozdowskiej

O pokoju*   – Powiedz mi co to jest pokój? – Pokój – to okno…