pokój

Bogdan Dmowski czyta wiersz Józefy Drozdowskiej „O pokoju”

O pokoju*   – Powiedz mi co to jest pokój? – Pokój – to okno…

Wojna i pokój – wiersz Urszuli Krajewskiej-Szeligowskiej

Wojna i pokój   na stadionach świata wyklaskują wojnę miecze ostrząc bredzą o pokoju Jan…