poezje zebrane

Poezje zebrane Wiesława Kazaneckiego

Ukazało się dwutomowe wydanie poezji zebranych Wiesława Kazaneckiego, obejmujące edycje jego dzieł, przypadające na lata…