poezja ws

Jak człowiek – wiersz Urszuli Krajewskiej-Szeligowskiej

Jak człowiek   zamyślony wzrok spojrzenie w dal szum fal i ta lekkość euforyczny krajobraz…