poezja mazowiecka

MISTERIUM – wiersz Andrzeja Wróblewskiego

MISTERIUM   Truchleje moc, Rodzi się Bóg, Trwa powitanie Świętości, W ten nocny czas Pod…