Po3ci w sieci

Poeta – wiersz Reginy Kantarskiej-Koper

Poeta (pamięci Janka Leończuka)   Panie Boże tak krótko szedłem w sen życia.                         Jan…