pierwsze miejsce

Pierwsza nagroda w VIII Konkursie Literackim im. Anny Markowej

Kapituła VIII Konkursu Literackiego im. Anny Markowej przyznała  pierwszą nagrodę, w wysokości 1500 złotych, Weronice…