peruki

Isabelle, mon amour – PODLASCY ANIOŁOWIE – sonet Krystyny Koneckiej

  Isabelle, mon amour – – PODLASCY ANIOŁOWIE Uwikłana w ironię chronologii genów: być drugą…