ogień

Ogień – wiersz Eligiusza Buczyńskiego

   ogień i znów na progu jeden świat już za mną drugi czynię sobie poddanym…