odchodząca chwila

Strumień – wiersz Krystyny Gudel

  Strumień – spadając z nieco zepsutego prysznica łaskocze przyjemnie lewy bark mikrokropelki kończą swój…