obraz Vincenta van Gogha

Nad zakładką z majolikowym dzbankiem i dzikimi kwiatami – wiersz Józefy Drozdowskiej

  Nad zakładką z majolikowym dzbankiem i dzikimi kwiatami * Leonardzie Szubździe Może to był…