nostalgia

*** (Oddałabym…) – wiersz Elżbiety Kozłowskiej–Świątkowskiej

  *** …………………Staszkowi …………Oddałabym Ci swój sen Wiatr zaczepił się o dawny neon Stary afisz…