nieobecni

*** (przy naszych wigilijnych stołach…) – wiersz Leonardy Szubzdy

  *** przy naszych wigilijnych stołach miejsc pustych z roku na rok więcej – w…