mimikra

Mimikra – wiersz Ireny Słomińskiej

  Mimikra – Łagodny stok twarzy, nachylenie wzgórza ku dolinie zielonej, bezpiecznej, ku dolinie wnętrza,…